การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

______________________________________________________

รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติ “๗๒ พรรษา ธรรมราชา มหาวชิราลงกรณ” ตอนที่ ๑๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณในด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกระดับมาตั้งแต่ครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงส่งเสริมการจัดสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค ทรงรับโรงเรียนหลายแห่งไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๕๒ มาจวบจนปัจจุบัน ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕

______________________________________________________

บทเพลง "ในหลวงรัชกาลที่สิบ" ประพันธ์คำร้องและทำนอง พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล เรียบเรียงเสียงประสาน พันโท ธัญวพิสิทธิ์ จิรากฤติภาสกุล ขับร้อง นาย กาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ (นักร้องชนะเลิศฝ่ายชาย โครงการ "ศาลาเฉลิมกรุง สืปสานตำนานเพลง" ปี ๒๔๔๙) ขับร้องประสานเสียง นาย วิรัข อยู่ถาวร นางสาว พิมพ์พริมา วงษ์พรหม #ทรงพระเจริญ #รักประเทศไทย #เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

_______________________________________________________

“วีดีทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และ น้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนแห่งความสุขและความยั่งยืน"

_______________________________________________________

พระอัจฉริยภาพด้านความมั่นคงของรัชกาลที่ 9 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mgADI9h6LZzy7QGG-IRpKO-2cZVBMMio

_______________________________________________________

เรื่องปี 2475 ที่ไม่มีใครเล่าเรื่องจริงให้เด็กฟังสักที

______________________________________________________

ขอเชิญชวนข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ครอบครัวและประชาชนทั่วไป ร่วมดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น RDPSCC ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่รวบรวมข้อมูลโครงการพระราชดำริในความรับผิดชอบของกองทัพไทย เหล่าทัพและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้น้อมนำแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการทรงงาน ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน โดยสามารถได้ทั้งระบบ Android และ iOS (ค้นหาคำว่า “RDPSCC”) ระบบ ios https://apps.apple.com/th/app/rdpscc-app/id1577030678?l=th
ระบบ Android https://play.google.com/store/apps/details? id=com.ditruz.rdpscc_mobile&hl=en_US&gl=US

______________________________________________________

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2567

เอกสารประกอบการประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมworkshop

facebook โครงการประกวดนวัตกรรมฯ

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ชมการสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ปิยะ อุทาโย รอง ผบ.ตร.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ - Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ha9Gm7qAm2k

______________________________________________________

______________________________________________________

รับชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.อนุชา รมยนันท์ รอง ผบช.สกพ.รรท.ผบช.สง.ก.ตร. เรื่อง สิ่งใหม่ในร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของคณะกรรมการต่างๆ ได้ในรายการ "ตำรวจสัมพันธ์" ย้อนหลังได้ที่ - Facebook https://www.facebook.com/PoliceRadio - Youtube https://youtu.be/Dc65MsPHAk8

______________________________________________________

ชมการสัมภาษณ์ พล.ต.ต.ปรีดา สถาวร รอง ผบช.สกพ.เรื่อง สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 4

______________________________________________________

การสัมภาษณ์ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

______________________________________________________

คุณพร้อมหรือยัง? ไทยพร้อมเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2022 รายละเอียดมีดังนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมแล้ว ในการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ตลอดจนการบูรณาการกับทุกภาคส่วน พร้อมร่วมมือกับพี่น้องประชาชนชาวไทยเป็นเจ้าภาพที่ดีสู่ “Open Connect Balance”

______________________________________________________

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ในนามผู้บังคับบัญชาของ ตร. ซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบหลักตามแผนรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรฯ การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ขอขอบคุณ กำลังพลทุกนาย จากใจ

______________________________________________________

ผบ.ตร. เชิญชวนข้าราชการตำรวจร่วมพิธี “เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.65 เวลา 16.30 น. ที่ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพฯ และทั้งนี้ขอเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและลูกจ้าง ถวายพระพรด้วยการตั้งจิตอธิษฐาน สวดมนต์บูชาธรรมตามบทสวดโพชฌังคปริตร ในช่วงหลังจากเคารพธงชาติ หรือ เวลาอื่นตามความเหมาะสม ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. เป็นต้นไป และฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องข้าราชการตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ สามารถเข้าร่วมพิธีการสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลได้ที่ วัดและสถานที่ที่จัดโดย ส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ได้ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ทั้งนี้บทสวดโภชโพชฌังคปริตร มีดังนี้ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ) โพชฌังโค สะติสังขาโตธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเตเต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตาภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตวาโรคา มุจจิง สุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง สัมโม ทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฎฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ ปะหินา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปี มะเหสีนัง มัคคาหะตะกิเลสา วะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

______________________________________________________

ประชาสัมพันธ์ความรู้พื้นฐานและรูปแบบกลโกงเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

เอกสารไซเบอร์วัคซีน

แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ 50 ข้อ ( สำหรับข้าราชการตำรวจ )

แบบทดสอบวัคซีนไซเบอร์ 40 ข้อ ( สำหรับประชาชน )

______________________________________________________

สารปีใหม่ 2566 ผบ.ตร.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

"ละอ่อนจ๊างศึกเกมส์" เชิญชวนทุกท่านร่วมชมและส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งกรมพลศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันจัดในระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กีฬาสถาน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ติดตามรายละเอียดในการแถลงข่าว วันที่ 4 เมษายนนี้ #กีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่9 #ละอ่อนจ๊างศึกเกมส์ #โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน #ตำรวจตระเวนชายแดน #กรมพลศึกษา  width=

______________________________________________________

"ละอ่อนจ๊างศึกเกมส์" เชิญชวนทุกท่านร่วมชมและส่งแรงเชียร์ให้นักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งกรมพลศึกษาและกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกันจัดในระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาราชนิเวศน์กีฬาสถาน ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ติดตามรายละเอียดในการแถลงข่าว วันที่ 4 เมษายนนี้ #กีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครั้งที่9 #ละอ่อนจ๊างศึกเกมส์ #โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน #ตำรวจตระเวนชายแดน #กรมพลศึกษา

______________________________________________________

องค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของ 💢คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) 💢คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

 width=  width=  width=  width=

______________________________________________________

ตร. เตือน 8 ข้อ อย่าหาทำ "ในวันเลือกตั้ง" โทษหนัก ทั้งจำและปรับ width= width=

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

ประกาศ

พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531