การดำเนินการทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 120 👉ผู้บังคับบัญชาต้องส่งสำนวนภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับสำนวนที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 👉ขยายได้ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 30 วัน 👉หากไม่เสร็จให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือสั่งลงโทษแทน และให้สั่งลงโทษผู้บังคับบัญชาที่ไม่สั่ง โดยไม่ต้องสืบสวนหรือสอบสวน

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ประกอบไปด้วย

1. กองบังคับการอำนวยการ

  • ฝ่ายอำนวยการ 1
  • ฝ่ายอำนวยการ 2
  • ฝ่ายอำนวยการ 3
  • ฝ่ายอำนวยการ 4
  • ฝ่ายอำนวยการ 5
  • ฝ่ายอำนวยการ 6
  • ฝ่ายอำนวยการ 7
  • ฝ่ายอำนวยการ 8

2. กองบังคับการสนับสนุน

  • ฝ่ายสนับสนุน 1
  • ฝ่ายสนับสนุน 2
  • ฝ่ายสนับสนุน 3
  • ฝ่ายสนับสนุน 4
  • ฝ่ายสนับสนุน 5

3. กองบังคับการฝึกพิเศษ

4. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ

  • กองกำกับการ 1
  • กองกำกับการ 2
  • กองกำกับการ 3
  • กองกำกับการ 4
  • กองกำกับการ 5

5. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1

6. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2

7. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3

8. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

9. ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (ห้วยทราย)

พ.ต.อ.ฐาปนนท์  หน่องพงษ์

 

 

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ชุมพลบุรี
https://surin.prd.go.th/th/content/category
/detail/id/171/iid/126529

กก.ตชด.21 สุรินทร์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ.ท่าตูม
https://surin.prd.go.th/th/ content/category/detail/id/171/iid/126531